راهنماي صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری

 

ورود اعضا

بازديد كنندگان

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :78358
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0

راهنماي صدور مجوز موسسات  فرهنگی و هنری

شرايط متقاضي :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تأیید مراجع ذیربط و برخورداری از حسن شهرت

3- محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصی

4- دارا بودن 25 سال و متأهل بودن (27 سال برای افراد مجرد)

5- انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم

6- داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

7- داشتن مدارک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط

8- صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (برای مراکز تک منظوره)

9- داشتن شش ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (برای متقاضی مراکز چند منظوره)

 


مدارک مورد نیاز :
 

1- تصویر شناسنامه (از تمام صفحات) (کلیه اعضای هیأت موسس)

2- تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی همراه با امضا توسط اعضا هیأت موسس

توضیح: تعداد اعضای هیأت موسس حداقل سه نفر است. 

3- عکس سه در چهار جدید هر یک از اعضای هیأت موسس

4- اصل گواهی عدم سوء پیشینه موثر

5- تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگه معافیت دائم

6- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر)

7- تکمیل فرم صورتجلسه تأسیس موسسه فرهنگی

8- اساسنامه پیشنهادی منضم به صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی موسسه در سه نسخه

9- تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی برای کلیه اعضای هیأت موسس

10- تکمیل پرسشنامه درخواست تأسیس

11- تکمیل فرم حراست

12- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر

 واحد مراجعه : كارشناس موسسات  فرهنگی و هنری


تاريخ بروز رساني

پيام رهبري

شعار امسال، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. ما باید بتوانیم از کارگر ایرانی حمایت کنیم، از سرمایه ی سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد.

جستجو

پیوند ها